Faith­ful Eyed Chronicler

Share

Ken­nelünk leg­fi­ata­l­abb tagja Fait­ful Eyed Chron­i­cler „Penna” fiatal cham­pion címet szerzett JCH

Sik­eres nap !

Share

GRK által ren­dezett képességvizsga és tenyészszemle került megren­dezésre már­cius 19-​én Tordason.

Örömünkre Faith­ful Eyed Nicholas „Ziggy” és Faith­ful Eyed Rose­mary „Rosie” sik­eres vizs­gát tett.

Büszkék vagyunk

Share

Szu­per hírt kap­tunk Faith­ful Eyed Nicholas „Zig­gyről” ! GRK által ren­dezett club kiál­lítá­son nyílt kan osztály­ban kitünő 4 helyezést ért el .

Grat­ulálunk a szép eredményhez !

Kaposvár Vadászkutya CAC

Share

2015.04.11. Kaposvárra láto­gat­tunk vadászkutya CAC kiál­lításra . Faith­ful Eyed Ronin és Ördöghegyi-​Berni Nafi „Galaxy” neveztük .

Faith­ful Eyed Ronin –nagyon ígéretes ered­ményt ért el baby osztály­ban ‚Galaxy pedig kölyök osztály­ban érte el a nagyon ígéretes eredményt .

Jó gyerekek

Kuku

Share